Baleària Solidària

La solidaritat és un dels valors principals de la Fundació Baleària. A través d’aquest programa, promou iniciatives que serveixin per millorar la qualitat de vida dels col·lectius amb risc d’exclusió social o de regions desfavorides, treballant en projectes que fomentin la igualtat d’oportunitats, la interculturalitat, la integració, la no discriminació i la diversitat.

Projectes