Coneix laFundació Baleària

La Fundació Baleària va néixer el 2004 amb la finalitat de donar suport a les activitats de caràcter social, cultural, esportiu o ambiental que s’organitzen als territoris on opera la naviliera Baleària. El seu principal objectiu és contribuir al benestar de la societat impulsant la cultura, respectant el medi ambient i potenciant la cohesió social.

Al llarg dels anys, la Fundació ha col·laborat amb més de 300 entitats de diferents àmbits amb la finalitat de complir els compromisos definits en el Codi de Conducta i Ètica Empresarial de la naviliera.

MISSIÓ

Donar suport a la tasca de Baleària a través de l’organització d’activitats de caràcter ambiental, social, cultural o esportiu que fomentin la cohesió social, la sostenibilitat del medi i l’enfortiment cultural en tots els territoris i comunitats on opera la naviliera.

VISIÓ

Ser el vincle de referència entre Baleària i els seus grups d’interès creant valor i complint amb la cultura empresarial de la companyia.

VALORS

  • Treballar sent transparents, honestos, amb confiança i transmetent empatia.
  • Compromís amb la societat
  • Compromís amb els empleats de la naviliera.
  • La difusió cultural i mediambiental.
  • La solidaritat amb els grups més necessitats.
  • L’impuls esportiu.

OBJETIUS

  • Fer visibles les iniciatives, serveis i programes que duem a terme dins de la nostra política de responsabilitat social.
  • Incrementar la comunicació dels ciutadans, institucions i organitzacions per facilitar la seva participació en la conformació del seu futur.
  • Incorporar de manera voluntària les preocupacions socials i mediambientals en les operacions comercials i en les relacions amb tots els interlocutors de la companyia.