Menéndez Rojas

Mallorca

Menéndez Rojas, nascut a Palma el 1956, figura a nombroses exposicions i fires d’art nacionals i internacionals. Des de l’inici té com a principal referència creativa la figura humana relacionada amb espais simbòlics o amb ella mateixa, emprant-la com a eina d’aprenentatge i desenvolupament. Aquí es presenten dues imaginacions entorn a la rondalla “En Joanet de l’onso”.

OBRES EXPOSICIÓ CONTES I RONDALLES POPULARS