Núria Bosch

Palma, Mallorca

Llicenciada en Belles arts per la Universitat de Barcelona

Núria Bosch és una jove artista plàstica que s’emmarca dins del Nou Figurativisme. La seva sòlida formació clàssica i el seu profund coneixement de la tècnica pictòrica es reflecteixen en els seus treballs, així com els seus hàbils esforços per a superar aquesta formació i explorar nous enfocaments en la seva pintura.

En aquesta nova etapa exploratòria hi ha una influència de l’art Pop dels 60’s i també de l’art Urbà dels 80’s revisitant la iconografia d’aquests moviments, modificant-la i ampliant-la d’una forma irreverent i divertida.

Clarament gaudint del procés, però ara més solta i impulsiva que mai. Experimenta amb la llum i el color, col·loca gruixuts i robustos traços de pintura, trenca les formes… mostrant un maneig totalment lliure dels materials, barrejant recursos propis de les belles arts amb els del grafiti.

Dins d’aquest corrent de nou Figurativisme en la pintura Núria Bosch té ja un estil definit i diferenciat.

boschmercadernuria@gmail.com · www.nuriabosch.es · @nuria_bosch_mercader