La Fundació Baleària i Fundació MAPFRE difondran hàbits saludables

Es distribuiran consells saludables, dirigits als empleats, en els vaixells i delegacions  a través d’un portal web

La Fundació Baleària i la Fundació MAPFRE han signat un acord de col·laboració mitjançant el qual es pretén millorar la salut i qualitat de vida dels empleats de la naviliera per mitjà del programa ‘Tria Salut’, consistent en la difusió d’informació a tot el personal sobre hàbits saludables: alimentaris, esportius, estil de vida…

D’una banda, es distribuiran entre el personal diferents materials gràfics on experts en el sector salut expliquen les claus per a una major qualitat de vida.

Per l’altra, s’organitzaran programes, jornades i activitats, algunes d’elles obertes a tot el públic, per poder donar difusió a tots aquests continguts i implicar a la societat en la importància de seguir un estil de vida saludable.

A més, la Fundació MAPFRE compta amb un portal de salut online personalitzat per a les empreses, al que els treballadors de Baleàriapodran accedir i consultar informació de caràcter saludable que serà facilitada per ambdues organitzacions.

Programa Baleària Saludable
Aquest acord s’emmarca al programa BaleàriaSaludable desenvolupat per la Fundació Baleària, centrat a potenciar la salut i la pràctica esportiva a través de col·laboracions, convenis, patrocinis i activitats vinculades amb el món de la salut i l’esport i dirigides tanta a diferents grups socials com a empleats de la naviliera.

Dins d’aquesta línia de treball de la companyia, s’organitzen excursions i activitats esportives per a empleats de Baleària, jornades divulgatives d’hàbits de vida saludable i nombrosos convenis esportius, entre altres.