Un Pont Salat

Programa d’intercanvis de centres educatius, entre alumnes de Primària i Secundària de la Comunitat Valenciana i els Illes Balears.