La Fundació Baleària inaugura en És Polvorí una mostra de pintura, teatre, música, dansa i poesia

La Fundació Baleària inaugura demà les 20 hores a la sala És Polvorí d’Eivissa ‘Autoretrat’,un esdeveniment multidisciplinari que conjumina art plàstic, dansa, poesia, teatre i música.

Durant la presentació tindran lloc diverses actuacions, com a bestreta d’aquesta heterogènia mostra, que podrà visitar-se fins al proper 28 de desembre.

‘Autoretrat’ és un esdeveniment plantejat pel col·lectiu Nucli Art Eivissa des de la idiosincràsia individual de cada artista i la màxima llibertat tècnica i conceptual en la seva contribució col·lectiva a l’exhibició, un heterogeni ventall de propostes que transita tant per plantejaments clàssics com per camins menys convencionals.

La mostra comptarà amb la participació dels artistes Vicente Torres Noguera, Adrián Cardona, Javier Ens, Gustavo Eznarriaga, Romanie Sánchez, Jesús Albarrán, Gabriel Morera, Lina Andiñach, Rom Ero, Joaquim Seguí, Carles Fabregat, Juan Bürgin, P.J. González, Amanda Orlov, Hugo Podzamczer i María José Mínguez.