BIODIBAL

És un projecte de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears, amb l’objectiu d’impulsar la generació i transferència de coneixement sobre la biodiversitat de les Illes Balears.

La Fundació Baleària i la Universitat de les Illes Balears van signar un conveni de col·laboració l’abril de 2019 i durant aquests anys de vigència, la col·laboració de la Fundació Balearia ha estat cabdal per a poder realitzar les campanyes d’inventari i seguiment de diferents grups taxonòmics a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, executades per part del Grup d’Ecologia Interdisciplinària de la UIB, facilitant el transport d’investigadors i materials entre les illes. Això ha permès avançar en l’estudi de moltes espècies, com les de lepidòpters nocturns, holotúries, eriçons de mar, gòbids i blènnids i moltes més, sobre les que fins ara es tenia un baix grau de coneixement.